Słownik polsko-teutońsko-baridajski

Wybierz słownik i wpisz szukane słowo

Język polskiJęzyk teutoński
deszczRege
[m][úre] [l.mn. -n] [deklinacja I]